#TulongObrero sa E. Rodriguez

December 2, 2021

Bumisita ang #TulongObrero sa construction site sa Brgy. E. Rodriguez upang magbigay ng bigas at mauulam sa mga kapwa nating manggagawang na-lockdown sa construction site. Mahigit 200 sa kanila ang isang linggo nang naka-lockdown matapos magpositibo sa Covid-19 ang 26 sa kanila.


Dahil dito, isang linggo na rin silang hindi sumasahod dahil sa hindi makatarungang “no work, no pay” policy ng Millennium Erectors Corp., ang kumpanyang humahawak sa proyekto. Bukod sa kawalan ng sahod, wala ring financial assistance kaya matindi ang pangamba ng mga manggagawa para sa kanilang mga pamilyang naiwan sa kanilang mga tahanan sapagkat wala silang maipadala kahit kaunti man lang na halaga.