Philippine Labor Movement Archive

Exhibit Launch: “Paggawa ng Alaala, Alaala ng Paggawa”

October 24, 2023

“Paggawa ng Alaala, Alaala ng Paggawa” exhibit