Community Healthcare

Exhibit Launch: “Paggawa ng Alaala, Alaala ng Paggawa”

October 24, 2023

“Paggawa ng Alaala, Alaala ng Paggawa” exhibit

Balai Obrero nagbigay ng Vitamins

August 3, 2022

Tuloy tuloy po ang pamamahagi natin ng vitamins sa mga residente ng Project 3, Quezon City. Magpalakas at magpakatatag po tayo sa mga panahong ito!